Chi Phí Vật Tư

BẢNG GIÁ VẬT TƯ - CHI PHÍ LẮP ĐẶT

STT DIỄN GIẢI ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
ĐI NỔI ĐI ÂM
1 Công lắp đặt Bộ 250,000 300,000 Máy lạnh từ    1HP --> 1.5HP
2 Công lắp đặt (chung cư) Bộ 300,000 350,000 Máy lạnh từ    1HP --> 1.5HP
3 Công lắp đặt Bộ 300,000 350,000 Máy lạnh từ 2HP --> 2.5HP
4 Công lắp đặt (chung cư) Bộ 350,000 400,000 Máy lạnh từ 2HP --> 2.5HP
5 Công lắp đặt Bộ 900,000 1,400,000 Máy lạnh từ 3HP --> 5HP
6 Công lắp đặt máy 2HP-->5HP Bộ 1,100,000 1,600,000 Máy âm trần
7 Ống dẫn gas 1HP-->1.5HP Mét 130,000 150,000  
8 Ống dẫn gas 2HP-->2.5HP Mét 190,000 210,000
9 Ống dẫn gas 3HP-->5HP Mét 290,000 310,000
10 Dây CV 1.5 Mét 7,000   Công & vật tư tính riêng
( không bao dây điện theo ống dẫn gas )
11 Dây CV 2.5 Mét 9,000  
12 CB + hộp ( thường) Cái 55,000  
13 CB + hộp ( panasonic) Cái 75,000  
14 EKE 1HP-->1.5HP Cặp 150,000  
15 EKE 2HP-->2.5HP Cặp 200,000  
16 Ống nước mềm Mét 8,000  
17 Ống nước PVC 21 Mét 25,000 45,000
18 Ống nước PVC 27 Mét 35,000 50,000
19 Vật tư phụ( móc,vít,băng keo,tacke..) Bộ 30,000   Từ 1HP-->2.5HP
50,000   Từ 3HP-->5HP
20 Công lắp đặt máy tắm nóng gián tiếp Cái 150,000    
21 Công lắp đặt máy tắm nóng trực tiếp Cái 170,000  
22 Vệ sinh đường ống đồng Bộ 300,000  
23 Công tháo máy cũ Bộ 150,000  
24 Hàn ống đồng Mối 25,000  
25 Đục sửa ống âm Bộ 80,000  
26 Nhân công đi ống đồng
 ( ống của khách)
Mét 10,000  
27 Nhân công âm ống đồng
 ( ống của khách)
Mét 60,000  
28 Gas R22 Kg 380,000  
29 Gas R32 Kg 530,000  
30 Gas 410 Kg 530,000  

 


0917.80.80.08